Кваліфікаційно-технічні комісії ЧОВ ЛРУ.
Для оформлення позивного, продовження дозволу або підвищення категорії звертайтесь до  КТК:

 

Городній Костянтин Миколайович –(UX0RR)- голова комісії - O9ЗЧОЗ9ОЧ5

Ананьєв Володимир Михайлович – (UW7RV) – заступник голови комісії

Городній Олексій Миколайович – (UX9RR) – член комісії

Румянцев Володимир Миколайович – (UR5RZ) – член комісії

Свистельник Олександр Георгійович – (UR8RF)  -  член комісії

 

Рудніченко Віктор Іванович – (UT5RX) – голова комісії -

Неділько Сергій Васильович – (UT3RS) – заступник голови комісії

Козаченко Олександр Давидович –(UT8RN) – член комісії

Клименко Олександр Андрійович – (US5RK) – член комісії

Гунько Сергій Володимирович – (UR7RA) – член комісії

Охріменко Віктор Олексійович – (UT3RR) – член комісії

 

Ще інформація ТУТ

 

6.4.1.               До заяви про видачу дозволу додаються:

 

 1. Довідка про складання кваліфікаційного іспиту;
 2. Акт технічного огляду АРС;
 3. Копія паспортного документа громадянина України (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання); для неповнолітніх осіб – копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних представників (батьків, усиновителів, опікунів тощо), які підтверджують можливість надання дозволу (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання);
 4. Для юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 5. При використанні РЕЗ промислового виробництва – копія технічного паспорта, у якому зазначені технічні характеристики РЕЗ.

6.4.2.               При зверненні неповнолітнього радіоаматора додатково подається заява

законного представника, що представляє його інтереси.

 

***

Форма АО-1

 

Додаток 9

до Регламенту аматорського радіозв'язку України  

 

 

АКТ №________

технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)

 

Кваліфікаційно-технічною комісією, створеною відповідно до наказу начальника

УДЦР (Філії) від ________________________№ ______________________ у складі:

                                                              (дата)

Голови _________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Членів комісії: 1. _________________________________________________ ,

(прізвище, ініціали)

                          2. _________________________________________________ ,

(прізвище, ініціали)

 

проведено технічний огляд аматорської _____________ радіостанції (1)

 

1. Відомості про оператора (начальника) АРС

Прізвище, ім’я, по батькові:

Позивний сигнал:

Місце реєстрації:

 

2. Технічні характеристики

Адреса встановлення АРС:

 

Поверх та площа приміщення (м2):

Наявність факторів підвищеної електронебезпеки:

Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежної безпеки, Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239:

Наявність на АРС документації:

Відомості про РЕЗ зі складу АРС

Тип або марка

Заводський номер

Робочі діапазони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати вимірювання вихідної потужності (Рвих)

Діапазони (МГц)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип РЕЗ

Потужність (Вт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

3. Висновки про відповідність параметрів для даної категорії АРС

_______________________________________________________________________________

4. Зауваження___________________________________________________________________

Голова КТК:

____________________

          (прізвище, ініціали)                    

____________________

                     (підпис)

_________________

                  (дата)

Члени КТК:

____________________

          (прізвища, ініціали)                   

____________________

                     (підписи)

_________________

                  (дата)

 

Оператор (начальник) АРС: _____________________    _____________________

                                                         (підпис)                                                  (дата)

(1) Вказуються: категорія АРС, колективного або індивідуального користування, відкривається вперше або діюча.

 

***

Форма АЗ-1

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про намір скласти кваліфікаційний іспит

 

Прошу прийняти іспит на здобуття кваліфікації оператора аматорської радіостанції              

категорії.

 

 

Прізвище:  

Ім’я:

По батькові:  

Місце проживання:  

 

 

                                                      (поштова адреса)

Паспорт:  серія               №                             , виданий

 

 

 

Позивний сигнал:     

                             (за наявності)

 

Контактний телефон:    

 

З правилами проведення кваліфікаційного іспиту ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

 

Заявник

 

 

                 (підпис)                                                                 (прізвище)

„         ”                                2013   року

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ______ року   № _________

 

 

 

 

***

Форма А3-2

 

Додаток 8

до Регламенту аматорського радіозв'язку України  

 

 

 

 

ЗАЯВА

про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)

 

З метою відкриття1 прошу провести технічний огляд індивідуальної саморобної аматорської радіостанції оператора        категорії, яка встановлена за адресою:

 

 

 

 

                                          (прізвище, ім’я, по батькові)

Місце проживання:    

                         (повна поштова адреса)

Позивний сигнал:  

                                                           (за наявності)

Контактний телефон:    

 

Комплектація АРС:

 

Основні технічні характеристики РЕЗ зі складу АРС:

 

Параметри

Значення

Режим роботи2

 

Смуги радіочастот, МГц

 

 

 

Класи випромінювання

 

Потужність передавача, Вт

 

Антена (тип)

 

 

 

 

Заявник:

 

 

(підпис)                                       (прізвище)

„         ”                            2013  року

 

 

 

 

 

1 Відкриття, підвищення кваліфікації, відновлення роботи тощо.

2 Радіотелефонний зв’язок, цифровий радіотелефонний зв’язок, PSK, SW тощо.

 

***

Форма АЗ-3

 

Додаток 10

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

 

 

 

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)

 

Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи             

(Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої

особи для колективних АРС):

Реєстраційний номер облікової картки платника

 податків (серія та номер паспорта1):                          

Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації            

українського алфавіту латиницею 2:

Найменвання суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Банківські реквізити:  рахунок №                                МФО

Банк

Місце реєстрації:                              

Дата народження (рік, місяць, число):  

Місце народження:                             

Паспорт: серія              №                           , виданий

 

 

Закордонний паспорт (за наявності): серія                 №                             , виданий

 

Адреса встановлення АРС:      

 

Користування АРС (колективна, індивідуальна):  

Категорія оператора АРС:  

Телефон: дом.                      , служб.                       , моб.

 

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

 

Заявник

 

 

  (підпис)                                         (прізвище)

„         ”                            2013   року

Дата та номер реєстрації заяви: _____________20 _____ року   № ____________

 

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

***

Форма АЗ-4

 

Додаток 12

до Регламенту аматорського радіозв'язку України  

 

 

 

 

ЗАЯВА

про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката

___________________________________________________

(радіоаматора-початківця NOVICE /                   ,

необхідне вписати)

 

Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:               

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):                            

Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації               

українського алфавіту латиницею 2

Паспорт: серія                  №                           , виданий

 

 

Закордонний паспорт 3 (за наявності): серія              №                       , виданий

 

 

Дата народження (рік, число, місяць):  

Місце реєстрації:   

 

 

Дозвіл на експлуатацію АРС (№ та дата видачі)   

 

Категорія оператора АРС:

Адреса встановлення АРС:    

Телефон: дом.                     , служб.                         , моб.

 

 

 

Заявник

 

 

  (підпис)                                            (прізвище)

„           ”                                  2013 року

Дата та номер реєстрації заяви: ______________20 _______ року   № _____________

 

 

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

3 Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини.

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

***

 

Форма АЗ-5

 

Додаток 15

до Регламенту аматорського радіозв'язку України  

  

 

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України /

Application for issuing permission to amateur radio station operation for foreigners and stateless persons staying on the territory of Ukraine

 

Відомості про заявника / Information on an Applicant

Прізвище, ім’я, по батькові/

Surname, given names:

Дата і місце народження/

Date and place of birth:

Громадянство/

Citizenship:

Адреса постійного місця проживання/

Permanent home address:

Номер паспорта/

Passport number:

Позивний сигнал/

Call sign:

Категорія оператора АРС/

Class of licence:

Необхідний період чинності тимчасового дозволу/

Required period for a temporary licence:

Місце встановлення АРС/

Location of ARS installation:

Дані про колишні дозволи в Україні/

The details of former licences in Ukraine:

Апаратура, що ввозиться/

Equipment to be brought:

Адреса для надсилання рахунку/

The address for sending the invoice:

 

Я зобов’язуюсь повністю дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо служби аматорського радіозв’язку/

I pledge oneself that I’ll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

 

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую/

The payment for the UCRF`s works concerning the preparation and issuing the permission for operation to amateur radio station is guaranted.

 

Заявник/Applicant

_______________________      ____________________________

            (підпис/signature)                                            (прізвище/Family Name)

„ ________ ” ____________________ 20________ року

Дата та номер реєстрації заяви: ______________20 ______ року   № _____________

ії українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

3 Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини.

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

***

 

Додаток 17

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

 

 

 

 

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку

 

Відомості про заявника:

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи :

 

Банківські реквізити:  рахунок №                                    МФО

Банк

Паспорт: серія                    №                                , виданий

 

Адреса встановлення ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку:

 

Телефон: дом.                                  , служб.                                , моб.

 

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

 

Заявник

 

__________________________                __________________________________

                 (підпис)                                                                                                       (прізвище)

„ _______ ” __________________ 20______ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 _______ року   № ____________

 

***

 

 

 

 

Форма АЗ-7

 

Додаток 21

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

 

 

 

 

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації

 

Відомості про заявника:

Назва суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

П.І.Б. відповідальної особи, призначеної організатором змагань __________________

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне ):

Банківські реквізити:  рахунок №                                МФО

Банк

Паспорт: серія                    №                                        , виданий

 

 

Адреса або район проведення змагань:

Дата та час проведення змагань:

Дозвіл на експлуатацію АРС

відповідальної особи (№ та дата видачі):

 

Телефон: дом.                                , служб.                               , моб.

 

 

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

 

Заявник

 

__________________________                ___________________________________

                 (підпис)                                                                                            (прізвище)

„ ________ ” ____________________ 2013  року

 

 

 

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 _______ року   № _____________

 

***

 

Форма АЗ-8

 

Додаток 24

до Регламенту аматорського радіозв'язку України 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб

 

Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):                             

Місце реєстрації:                                              

 

Дозвіл на експлуатацію стаціонарної             

АРС (номер та дата видачі):

Категорія оператора АРС:                                     

Телефон: дом.                          , служб.                            , моб.

 

Відомості про РЕЗ:

Тип РЕЗ:          

Заводський номер:

Робочі частоти:      

Потужність передавача:

Місце встановлення аматорської радіостанції:   

 

 

Позивний сигнал:  

Термін дії дозволу: 

Примітки:

 

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції гарантую.

 

Заявник

 

       (підпис)                                                 (прізвище)

„            ”                                     2013 року

 

Дата та номер реєстрації заяви: ______________20 ______ року   № ______________

 

 

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

:justify;mso-list:skip'>Дата та номер реєстрації заяви: ______________20 ______ року   № _____________

 

ії українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

3 Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини.

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

***

 

Форма АЗ-9

 

Додаток 26

до Регламенту аматорського радіозв'язку України 

 

ЗАЯВА

про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)

 

Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:                

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):                              

Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації                 

українського алфавіту латиницею2

Назва суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне ):

Банківські реквізити:  рахунок №                                   МФО

Банк

Місце реєстрації:                                             

Дата народження (рік, число, місяць):          

Місце народження:                                               

Паспорт: серія                №                                , виданий

 

 

Закордонний паспорт (за наявності): серія           №                              , виданий

 

Адреса встановлення АРС:   

 

 

Дозвіл на експлуатацію АРС,

що потребує продовження (№ та дата видачі)     

Телефон:                                  , служб.                               , моб.

 

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

 

Заявник

 

 

  (підпис)                                        (прізвище)

„          ”                                 2013 року

 

Дата та номер реєстрації заяви: ______________20 _______ року   № ________________

                                                                                                   

 

 

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

ck'>Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини.

 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

 

***

 

Форма АЗ-10

 

     Додаток 32

     до Регламенту аматорського радіозв'язку України

 

 

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) з використанням СПС (УПС)

 

Відомості про заявника:

Назва суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (серія та номер паспорта1):  

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне ):

Банківські реквізити:  рахунок №                                МФО

Банк

Категорія оператора АРС:  

Постійний позивний сигнал АРС:     

Адреса встановлення АРС: 

 

 

Позивний сигнал, який планується до використання: 

Необхідний період використання СПС (УПС):  

Мета використання СПС (УПС):  

Примітки2:

Телефон: дом.                          , служб.                                  , моб.

 

Заявник зобов’язується здійснити оплату робіт УДЦР з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію АРС з використанням УПС.

 

Заявник

 

_____        ________                          

(підпис)                                                                     (прізвище, ініціали)

„         ”                                 2013  року

Рішення про призначення радіоаматору                                      УПС:

 

 

 

 

 

____       ________                            

                (підпис)                                                                 (прізвище, ініціали)

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ______ року   № _________________

 

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Особливі умови дозволу (з правом роботи у змаганнях) та інші.

l> 

 

 

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

ck'>Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини.

 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

 

***

 

Начальнику Чернігівської філії Українського державного

центру радіочастот Бойку Г.В.

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

­­­Я,__________________________________________________________________,

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, надаю згоду Державному підприємству «Український державний центр радіочастот» на збір та обробку моїх персональних даних для реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

„___ ”_________________ р.,_____________________ (_______________________ )

Я,__________________________________________________________________,

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України, адміністративно- правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних”, і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

«____________________ »          ____року.

_________________________

(підпис)

 

: ":--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про включення персональних даних до бази персональних даних

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» з метою реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

 1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
 3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за ЗО календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь- яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

 

 

 

 

ВСІ БЛАНКИ ОДНИМ АРХІВОМ

 Обновлен 23 янв 2017. Создан 25 ноя 2016